showcase image

درباره ما

مرکز زبان روسی در سال 1995 در مسکو جهت آموزش زبان روسی به خارجیان و همچنین آموزش زبان فارسی به روس زبانان تاسیس شد.در طی این سالها مرکز زبان روسی بی وقفه بدین امر مهم آموزش اشتغال داشته و البته درکنار آن به خدمات ویزائی- اقامتی و تجارتی در حوزه روسیه و CIS نیز مبادرت نموده است.هدف مرکز زبان روسی کیفیت آموزشی زبان روسی در سطح بسیاربالا؛ خدمات ویزائی- اقامتی کاملا قانونی وبالاخره مشاوره و همکاری مطمئن تجاری در حوزه روسیه و CIS در تمامی شاخه های اقتصادی میباشد.امید است تمامی مراجعین این سالها؛ کاملا از مرکز زبان روسی راضی بوده و همواره بما مراجعه و با ما مشاوره نمایند.با تقدیم احترامات.مرکز زبان روسی.